OFERTA FIRMY:

I. PROJEKTY BUDOWLNANE

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze
ń w specjalności drogowej o numerze
KUP/0046/POOD/04
w tym:
- projekty zjazdów indywidualnych i publicznych
- projekty dróg, ulic wraz z likwidacją kolizji
- projekty obiektów inżynierskich np.: mosty, wiadukty, przepusty.

PROJEKTY INŻYNIERII RUCHU


Projekty stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu


Przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym
KUP/BD/2044/01II. NADZORY INWESTORSKIE BRANŻY DROGOWEJ:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi bez ogranicze
ń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o numerze
UA-V-7342-5/8/97 Wk

III. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
- przedmiary robót w zakresie wszystkich branż
- kosztorysy inwestorskie
- specyfikacje istotnych warunków zamówienia

IV. UTRZYMANIE DRÓG
- projekty stałej organizacji ruchu ( oznakowanie w pionie i poziomie)
- ewidencja dróg
-przeglądy okresowe
powrót...