powrót...
Przebudowa układu komunikacyjnego Komunalna-Witosa-Cmentarna obejmującego budowę łącznika pomiędzy ul. Cmentarną a ul. Komunalną oraz przebudowę ulicy Komunalnej na odcinku od ul. Chopina do nowoprojektowanego łącznika.
opracowanie obejmowało:
- wykonanie mapy do celów projektowych
- wykonanie bada
ń geologicznych
- wykonanie projektów budowlanych niezbędnych branż
- wykonanie projektów eliminujących kolizje z układem drogowym
- wykonanie wykonanie kosztorysów inwestorskich, szczegółowych specyfikacji technicznych
- wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko
fotografie
Lacznik komunalna3
Lacznik komunalna1
Lacznik komunalna2