powrót...
Przebudowa przeprawy mostowej przez Wisłę we Włocławku   
- wykonanane prace
     - remonty odtworzeniowe pomostów obiektów: wiaduktu lewobrzeżnego o długości 120 m, mostu           stalowego przez Wisłę o długości 628 m, wiaduktu prawobrzeznego o długości 12 m i wiaduktu nad ul. Mostową o długości 20 m.    
     - przebudowa jezdni
     - budowa chodników
     - budowa infrastruktury hydrotechnicznej
     - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
   
fotografie
242
241