powrót...
- wykonanane prace
     - przebudowa jezdni
     - budowa chodników
     - budowa dróg dojazdowych
     - budowa zjazdów
   
Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec - Chodecz
fotografie
Klobia 2
Klobia3
Klobia 1